Soi Cau Chinh Xac Mien Nam Một lần nữa IMF đã hạ thấp dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới
Xổ số Khánh Hòa
Xổ số Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa

Soi Cau Chinh Xac Mien Nam Một lần nữa IMF đã hạ thấp dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới

Cập Nhật:2022-07-29 07:30    Lượt Xem:56

Soi Cau Chinh Xac Mien Nam Một lần nữa IMF đã hạ thấp dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới

Quốc tế Quốc tế (IMF) đã hạ thấp dự báo về sự tăng trưởng kinh tế thế giới của mình cho Độ 2022 và 2023 tới 3.2=. và 2.9=. v. 2th, là một giảm tệ khác sau khi cơ quan hạ thấp dự đoán tăng trưởng kinh tế thế giới vào tháng Tư. The IMF đã công bố cập nhật báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới cùng một ngày. Hy vọng nền tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ chậm lại từ 6.1=.* năm ngoái đến 3.2=) năm nay, 0.4 phần trăm điểm thấp hơn dự đoán tháng Tư; Thế giới được dự đoán sẽ tăng cao bằng 2.9. trong 2023, 0.7, tỉ lệ suất suất cao hơn dự đoán tháng Tư. The IMF tin rằng cao hơn dự tính lạm phát trên thế giớiSoi Cau Chinh Xac Mien Nam, đặc biệt trong các nền kinh tế lớn của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Châu Âu, đã làm tăng môi trường tài chính, và sự ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng Ukraina đã ảnh hưởng thêm tới nền kinh tế thế giới. Ví dụ như, sự tăng trưởng kinh tế của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ở 2022 và 2023, được dự đoán là 2.3=và1.0=. và 1.3 phần trăm điểm thấp hơn dự đoán tháng Tư. Năm nay và năm tới, sự tăng trưởng kinh tế của vùng Âu Châu sẽ là 2.6 trưởng và 1.2 đầy đủ, 0.2 và 1.1 tỉ số điểm thấp hơn dự đoán tháng Tư. Ấn tượng ghi nhớ rằng nền kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều rủi ro về mặt xấu, bao gồm sự chấm dứt đột ngột của việc nhập khí ga từ Nga do cuộc khủng hoảng Ukraina, việc lạm phát khó kiểm soát hơn dự kiến, và việc tăng cường môi trường tài chính to àn cầu tăng cường các vấn đề nợ của các thị trường mới nổi lên và các nền kinh tế đang phát triển. Nếu những rủi ro này trở thành hiện thực, lạm phát sẽ tăng thêm, và tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm đến 2.6. và 2.0. =. mặt đôi và 2023. Nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm.