Xsmb Hăng Ngay Bảo tàng bảo vệ s ự sinh học đầu tiên của tỉnh được mở ở Nam Kinh
Xổ số Khánh Hòa
Xổ số Khánh Hòa

Dự đoán Kqxs Hải Phòng

Xsmb Hăng Ngay Bảo tàng bảo vệ s ự sinh học đầu tiên của tỉnh được mở ở Nam Kinh

Cập Nhật:2022-06-18 09:49    Lượt Xem:195

Xsmb Hăng Ngay Bảo tàng bảo vệ s ự sinh học đầu tiên của tỉnh được mở ở Nam Kinh

Ngày gần đây, Bảo Tàng Tự Do Thái thứ nhất thuộc tỉnh, nằm tại Nam KIg Hongshan Forest ZooXsmb Hăng Ngay, mở cửa chính thức. Theo báo cáo thì bảo tàng này là một dự án xây dựng giữa tòa án Tương Nô Cao nhân và Nam KInh Nhân dân. Được xây dựng cùng nhau bởi tòa án Nam KInh Nhân Dân, tòa án Tập trung Liên Hợp Xuangúng, tòa án Nhân dân ở huyện Hứa Bác và Sở Công Sơn Nam KInh Hoa. Ngôi nhà triển lãm nằm ở Đại Lâu đài của Sở thú rừng Hongshan. Nó có hai tầng và được chia thành ba phần: khu vực bảo vệ pháp lý, khu vực hành động tương tác và khu vực trình bày thành đạt. Nó hiển thị mười các vụ bảo tồn sự bảo tồn đa dạng điển hình của tòa án Tương Nô, cung cấp kiến thức thích đáng và cung cấp kinh nghiệm cho khách. The

Bảo tàng bảo vệ pháp lý sẽ được m ở cửa cho du khách miễn phí từ tháng Sáu 2. Các giờ khai mạc là 9:00 a.m. đến 4:30 p.m. mỗi thứ tư đến Chủ nhật (đóng cửa vào thứ hai và thứ ba). Mảnh giấy ghi lại: